Hart- en vaatziekten veroorzaakt en versterkt door hiv

Gepubliceerd: 12 maart 2018

Tijdens CROI 2018 werden een aantal studies gepresenteerd over hart- en vaatziekten bij mensen met hiv. Hier is namelijk nog te weinig kennis over.

Mensen met hiv worden steeds ouder door de verbeterde antiretrovirale therapie en hart- en vaatziekten zijn nu de voornaamste veroorzaker van ziekte en overlijden. Het is nog niet bekend hoe hiv precies een invloed heeft op hart- en vaatziekten, maar mensen met hiv hebben twee keer zoveel kans op hart- en vaatziekten dan mensen zonder hiv.

Hiv en perifeer arterieel vaatlijden

Mensen met hiv hebben een grotere kans op perifeer arterieel vaatlijden (PAV, ‘etalagebenen’) dan mensen zonder hiv. In een onderzoek in Denemarken werd gevonden dat 12% van de mensen met hiv (908 deelnemers) last van perifeer arterieel vaatlijden had, en van de mensen zonder hiv was dit 6% (11.106 deelnemers). Leeftijd speelt hierbij een grotere rol voor mensen met hiv dan bij mensen zonder hiv. Elke tien jaar die mensen met hiv ouder worden hebben ze 50% meer kans op perifeer arterieel vaatlijden, voor mensen zonder hiv is dit elke tien jaar dat ze ouders worden 36% meer kans. Het is nog niet bekend hoe hiv de kans op perifeer arterieel vaatlijden vergroot. Meer onderzoek is nodig om dit werkingsmechanisme te onderzoeken.

Hiv en aderverkalking

In een andere studie die besproken werd op CROI 2018 werd bij 409 mannen met hiv onderzocht of er een verband is tussen hiv en het ontwikkelen van een aderverkalking door een vernauwing van de kransslagaders ten gevolge van ophoping van cholesterol (een plaque). Er werd gevonden dat mannen met hiv meer kans hebben op plaque dan mannen zonder hiv. Mannen met een meetbare viral load hadden meer kans op een bepaalde soort plaque. Ook werd gevonden dat de toename in plaque  sneller verliep in mannen met hiv. Zelfs wanneer de viral load onmeetbaar was. Het is belangrijk dat uitgezocht wordt of dit ook geldt voor vrouwen, waarom mensen met hiv meer kans hebben op plaque en waarom de toename van plaque sneller is bij mensen met hiv. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden door co-infecties, immuunactivatie, inflammatie of andere mechanismes.


Bronnen:

  • Knudsen A, et al. Increased risk of peripheral artery disease in persons with HIV compared to controls. 25th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2018), Boston, abstract 76, 2018.
  • Post W, et al. HIV infection is associated with progression of high risk coronary plaque in the MACS. 25th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2018), Boston, abstract 77, 2018.
Deze informatie is nuttig