Mensen met hiv met minder dan 350 CD4-cellen een risicogroep voor het coronavirus

Gepubliceerd: 21 januari 2021

Inmiddels wordt er al een jaar (!) informatie verzameld om erachter te komen of een infectie met het coronavirus anders verloopt bij mensen met hiv. Het begon met enkele beschrijvingen, maar ondertussen zijn ook de resultaten van grotere studies beschikbaar.

Statement internationale hiv-organisaties

Op 15 januari 2021 brachten de British HIV Association, Deutsche AIDS Gesellschaft, European AIDS Clinical Society, Spanish AIDS Study Group, Polish Scientific AIDS Society en Portuguese Association for the clinical study of AIDS samen een statement uit over het risico van COVID-19 voor mensen met hiv. Ook wordt in dit statement het belang van de coronavaccinatie voor mensen met hiv benoemd. Je vindt het statement hier.

Verloopt COVID-19 ernstiger bij mensen met hiv die een lage weerstand hebben?

Het RIVM schreef aan het begin van de pandemie al dat mensen met hiv met een lage weerstand (<200 CD4-cellen) waarschijnlijk een groter risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19. Dit kon op dat moment echter niet onderbouwd worden met data, maar was gebaseerd op het verloop van andere infectieziekten bij mensen met hiv.

Inmiddels is er meer data beschikbaar. Wanneer alle data samengevoegd wordt, blijkt dat mensen met hiv met minder dan 350 CD4-cellen een grotere kans hebben op een ernstig verloop van COVID-19. Ook hebben mensen met hiv met comorbiditeiten een grotere kans op een ernstig verloop van COVID-19, wanneer deze comorbiditeiten risicofactoren zijn voor het nieuwe coronavirus.

Belang coronavaccinatie

De internationale hiv-organisaties benoemen dat mensen met hiv met een lage weerstand en/of bepaalde comorbiditeiten voorrang zouden moeten krijgen bij de coronavaccinatie, omdat ze meer risico op een ernstig verloop van COVID-19 hebben. Dit is in lijn met de Nederlandse vaccinatiestrategie: in Nederland is hiv een medische indicatie voor het eerder krijgen van de coronavaccinatie. Je leest hier meer over de coronavaccinatie bij mensen met hiv.

 

Deze informatie is nuttig