CROI2020: Resultaten van tweemaandelijkse injectables

Gepubliceerd: 11 maart 2020

Momenteel vindt de Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2020) plaats. De Hiv Vereniging deelt het belangrijkste nieuws. Er werd een update gegeven over de tweemaandelijkse injectables.

Injectables

In #12 plus> die afgelopen winter uitkwam lees je alles over injectables. Injectables zijn hiv-medicatie die als injectie gegeven worden. Je hoeft dan dus geen pillen te slikken. Uit eerder onderzoek bleek dat injectables goed werken als ze elke maand gegeven worden. Bijna alle deelnemers aan het onderzoek waren er tevreden over, al deed het geven van de injecties wel een beetje pijn. Je kan het artikel over injectables in de plus> hier teruglezen.

Elke acht weken weken

In het onderzoek waar we in de plus> over schreven kregen mensen met hiv de injecties elke vier weken. Op CROI2020 werden de resultaten gepresenteerd van de ATLAS-2M studie waarin onderzocht werd of de injectables ook goed werkten als ze elke acht weken gegeven werden. De ATLAS-2M studie heeft 1045 deelnemers. De gemiddelde leeftijd was 42, 28% was vrouw, 71% had een witte huidskleur en mensen hadden over het algemeen een goede weerstand.

Het zijn allemaal mensen met hiv die al eerder andere hiv-medicatie hebben gekregen. De deelnemers zijn verdeeld in twee groepen: de ene groep kreeg elke vier weken de injectie, de andere groep kreeg de injectie elke acht weken
De dosis van de tweemaandelijkse injectie is 600 milligram cabotegravir en 900 milligram rilpivirine, de dosis van de maandelijkse injectie is lager: 400 milligram cabotegravir en 600 milligram rilpivirine. Als de injecties ook om de acht in plaats van om de vier weken gegeven kunnen worden hoeven mensen minder vaak naar het ziekenhuis of een kliniek om de injecties te laten zetten, en het zou ook de kosten drukken.

Voorlopige data

De data van de studie na 48 weken werden gepresenteerd. Na 48 weken had 1,7% van de mensen die de injectie elke acht weken kregen een meetbaar virus, versus 1% van de mensen die de injectie elke vier weken kregen. Er waren tien mensen bij wie door resistentie hiv niet meer onderdrukt was, acht in de groep die tweemaandelijks de injectie kreeg, en twee in de groep maandelijks de injectie kreeg. Deze resistentie is deels toe te schrijven aan resistentie die mensen al hadden voordat de studie begon, maar dit moet nog beter onderzocht worden.

De bijwerkingen waren in beide groepen vergelijkbaar. In de groep die tweemaandelijks de injectie kreeg stopten vijf deelnemers vanwege de bijwerkingen, in de groep die elke maand de injecties kreeg stopte acht deelnemers vanwege de bijwerkingen. 94% van de deelnemers die zowel de maandelijkse als tweemaandelijkse injecties hebben gekregen, hadden de voorkeur voor tweemaandelijkse injecties.

Goedkeuring?

Zowel de FDA als de EMA hebben nog geen goedkeuring gegeven om de injectables op de markt te brengen. Wanneer de EMA de injectables goedkeurt lees je dit bij het medisch nieuws.

 

Bron:

Overton ET et al. Cabotegravir + rilpivirine every 2 months is 10:00 noninferior to monthly: ATLAS-2M study. Overton ET et al. cabotegravir + rilpivirine every 2 months is 10:00 noninferior to monthly: ATLAS-2M study. CROI 2020. Oral abstract 34, March2020.

 

Deze informatie is nuttig