Levering van (dure) medicatie bij chronisch gebruik per drie maanden – update 2019

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Uit het Onderzoek Zorgverzekeringen van de Hiv Vereniging eind 2017 bleek dat een derde van de respondenten het afgelopen jaar problemen met de levering van hun hiv-remmers heeft ervaren. Dit kwam voornamelijk doordat medicatie voor maximaal één maand geleverd werd, terwijl hiv-remmers na de instelperiode voor drie maanden geleverd mogen worden door de apotheek. 

Let op: ondertussen is er een nieuwe blog hierover geplaatst met meer up-to-date informatie. Klik hier om naar de 2021-blog te gaan.

Meld het altijd bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging wanneer je problemen met de levering van je medicatie hebt. Hieronder lees je wat je zelf kan doen als je je medicatie voor maximaal een maand meekrijgt, en wat de Hiv Vereniging hieraan doet.

Update 2019

De Hiv Vereniging is samen met de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren en de Verpleegkundig Consulenten Hiv in 2018 aan de slag geweest om de problemen op te lossen, en we hebben overlegd met verschillende zorgverzekeraars en apotheken. Naar aanleiding hiervan zijn de voorwaarden van zorgverzekeraars Eno, Menzis en ONVZ aangepast en is ook het beleid rondom hiv-medicatie bij de BENU apotheken aangepast.

Akkoord met VWS

In 2016 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een akkoord bereikt over het voorschrijven van (dure) medicatie voor chronisch gebruik. In dit akkoord staat dat (dure) geneesmiddelen voor chronisch gebruik voor maximaal drie maanden geleverd mogen worden. Hiernaast staat in het akkoord dat geneesmiddelen duurder dan € 1000,- per maand voor maximaal drie maanden geleverd mogen worden na de instelperiode. Álle hiv-remmers mogen dus na de eerste zes maanden (de instelperiode) voor drie maanden geleverd worden. Ondanks het akkoord van het Ministerie van VWS houden niet alle zorgverzekeraars en apotheken zich hieraan.

Overzicht van zorgverzekeraars

In pdf het document (1.71 MB) is per zorgverzekering weergegeven of het akkoord wordt gehandhaafd per 1 januari 2019. Alle zorgverzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat (dure) medicatie voor chronisch gebruikt voor drie maanden geleverd mag worden. Nog niet alle zorgverzekeraars hebben in hun voorwaarden staan dat medicatie duurder dan € 1000,- per maand voor drie maanden geleverd mag worden na de instelperiode. Het probleem met de levering van medicatie duurder dan € 1000,- per maand blijkt meestal bij het overkoepelende zorgconcern te liggen. Qua concerns houden Achmea, ASR, CZ, DSW, Eno, IptiQ, Menzis en ONVZ zich aan het akkoord over de € 1000,- regel. Concerns VGZ en Zorg en Zekerheid doen dit niet.

Wat te doen bij problemen?

Wanneer er problemen met levering van medicatie zijn, zijn er twee mogelijke situaties: de zorgverzekeraar heeft het akkoord van levering voor drie maanden bij chronisch gebruik wel of niet in haar voorwaarden opgenomen. In het eerste geval kan de zorgverzekeraar op haar eigen voorwaarden gewezen worden. In het tweede geval kan het   pdf pdf akkoord van het Ministerie van VWS (303 KB) (303 KB)  aangehaald worden. Als dit niet effectief is kun je contact opnemen met het Servicepunt van de Hiv Vereniging.

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Onderzoek zorgverzekering 2018

Lees meer: >

Levering van (dure) medicatie bij chronisch gebruik per drie maanden (2018)

Lees meer: >