Resultaten van de HEART studie

Gepubliceerd: 07 augustus 2018

Tijdens Aids2018 werd de HEART studie gepresenteerd. In deze studie werd onderzoek gedaan naar de associatie tussen hiv en hartfalen.

Hiv en hart- en vaatziekten

Er zijn al vele studies over de associatie tussen hiv en hart- en vaatziekten gedaan. Meestal werd er gekeken wat de invloed van hiv is op perifeer arterieel vaatlijden en aderverkalking. Ik schreef al eerder dat tijdens CROI 2018 twee onderzoeken werden gepresenteerd waaruit bleek dat mensen met hiv twee keer zoveel kans op hart- en vaatziekten hebben.

Hiv en hartfalen

Uit de HEART studie blijkt dat mensen met hiv ook een grotere kans op hartfalen hebben. De mensen met hiv in de studie werden vergeleken met mensen zonder hiv. De groep mensen met hiv had minder risicofactoren voor hartfalen. Toch had de groep mensen met hiv na 17 jaar follow-up een half keer meer kans op hartfalen (4.5% van de mensen met hiv versus 3% van de controlegroep).

Conclusie

De conclusie van de onderzoekers is dat hiv de kans op hartfalen vergroot. Hoe dit precies komt weten ze nog niet. Ook is het niet bekend of er een verschil is tussen mensen met een meetbare of een onmeetbare viral load. De onderzoeker sluit af met de boodschap dat het belangrijk is om alert te zijn op hartfalen bij mensen met hiv. 

 

Bron:

Go A et al. HIV infection independently increases the risk of developing heart failure: The HIV HEART study. 22nd International AIDS Conference, Amsterdam, abstract THAB0103, 2018.

Deze informatie is nuttig