Ook hiv-zorg voor internationale student

Gepubliceerd: 24 september 2019

Elk jaar komen studenten vanuit de hele wereld in Nederland studeren. Een particuliere studenten-zorgverzekering afsluiten kan verplicht zijn. Hiv-zorg wordt dan echter meestal niet vergoed. Gelukkig zijn er mogelijkheden om verstrekking van hiv-zorg toch mogelijk maken. De Hiv Vereniging houdt zich al een paar jaar bezig met dit onderwerp. Hierbij een update van de ontwikkelingen.

Verstrekking hiv-zorg belangrijk

Sommige studenten kennen hun hiv-status en gebruiken al medicatie. Anderen komen pas in Nederland achter hun status. Zij zouden volgens de richtlijnen zo snel mogelijk moeten beginnen met hun behandeling. De vergoeding van hiv-zorg is hierbij noodzakelijk omdat starten of voortzetten van een behandeling belangrijk is voor je gezondheid. Ook kun je het virus niet meer overdragen als dit onderdrukt wordt.

Vergoeding mogelijk

De Hiv Vereniging heeft overleg gehad met Aon over de mogelijkheid voor vergoeding van hiv-zorg aan internationale studenten in Nederland. Aon is een tussenpersoon die particuliere zorgverzekeringen aanbiedt voor internationale studenten. De dekking van hiv-zorg wordt per direct opgenomen in een van hun polissen, namelijk de Aon Complete+ Insurance. Deze polis is echter alleen collectief beschikbaar en wordt ook maar door sommige onderwijsinstellingen in Nederland aangeboden aan hun studenten. Hiermee is een eerste stap gezet richting standaard vergoeding.

De Hiv Vereniging heeft het belang van het vergoeden van hiv-zorg ook besproken met het ministerie van VWS Het ministerie benadrukt dat zij niet wil dat internationale studenten worden buitengesloten van hiv-zorg. Het ministerie wijst hierbij op de mogelijkheid dat hiv-behandelaren de hiv-zorg, welke niet door een particuliere verzekeraar wordt vergoed, kunnen declareren bij de door GGD/GHOR gecoördineerde CAK regeling voor niet verzekerden. Op deze manier is er dus geen belemmering meer voor een ziekenhuis om een student met hiv de noodzakelijke medische zorg en behandeling te verstrekken.

Duidelijk signaal naar praktijk

De Hiv Vereniging is blij dat alle genoemde overleggen met de betrokken instanties heeft geleid tot deze ontwikkelingen. Hiv-zorg kan dus gewoon aan internationale studenten verstrekt worden. De vereniging zal de betrokken beroepsgroepen hierover informeren. Uiteraard blijft de vereniging alert voor signalen uit de praktijk, mochten er toch nog problemen ontstaan.

Een paar tips:

Bijbaantje
Als je werkt ben je verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Dit betekent dat als een internationale student een bijbaantje heeft hij verzekerd kan worden en hiermee voor het totale basispakket (inclusief hiv-zorg) is verzekerd. Lees hier meer.

Studenten uit de EU
Een groot gedeelte van de internationale studenten komt vanuit een EU land in Nederland studeren. Wellicht kunnen zij gewoon gebruik maken van hun EHIC voor het verkrijgen van zorg in Nederland. Dit is wel afhankelijk van de voorwaarden en aan het pakket in hun thuisland. Lees hier meer.

Sinds kort kan medisch noodzakelijke zorg (inclusief hiv-zorg) aan inwoners vanuit de EU die in Nederland verblijven en (wellicht tijdelijk) onverzekerd zijn, vergoed worden via het CAK. Deze DAEB - regeling kan ook eventueel tijdelijk gelden voor studenten uit de EU die in Nederland komen studeren. Lees hier meer.

Ervaringsverhaal

Lees meer over de ervaringen van een student met hiv die in Nederland is komen studeren en problemen ondervond bij de toegang tot hiv-zorg. pdf Dit interview verscheen eerder in de Plus> en is hier terug te lezen. (2.86 MB)

Voor vragen of bij klachten?

Neem dan contact op met het Servicepunt!

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Hiv-zorg voor internationale studenten in Nederland: van pijndossier naar oplossing?

Lees meer: >

Update rondom hiv-zorg voor internationale studenten

Lees meer: >