Paar tips voor geld terug vanwege hiv via belastingaangifte 2020

Gepubliceerd: 18 februari 2021

Elk jaar speelt de vraag of je de kosten die je maakt vanwege hiv kunt opvoeren bij je belastingaangifte. Een goede voorbereiding kan je geld opleveren.

Leven met hiv kan extra kosten met zich mee brengen. Denk aan de reiskosten naar het hiv-behandelcentrum, de apotheek en huisarts. Maar ook kosten die je maakt voor fysiotherapie. En hoe zit het eigenlijk met de aftrek van vitamines of dieetkosten. Komen al die kosten voor eigen rekening? Kijk goed welke kosten je wel en niet kunt opvoeren.

Ook bij laag inkomen voordeel

Ook als je inkomen laag is en je geen belasting hoeft te betalen kun je toch belastinggeld terugkrijgen vanwege extra zorgkosten. Dat komt door de Tegemoetkomingsregeling, een soort “negatieve belasting”. Je krijgt dan geld terug dat je nooit hebt afgedragen. Als je zorgkosten opvoert bij je aangifte, hoor je vanzelf van de Belastingdienst of deze regeling voor jou geldt.

Er zijn wel spelregels

Gemaakte kosten die je vergoed hebt gekregen (of vergoed had kunnen krijgen) kun je niet aftrekken. Kosten voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van je zorgverzekering zitten, of die door de gemeente verstrekt worden of waar je een indicatie voor hebt, zijn niet aftrekbaar. Dit geldt ook voor je zorgpremie of kosten die voor eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering.

Maar wat dan wel?

Alleen die kosten zijn op te voeren bij je aangifte welke je in 2020 hebt gemaakt. Denk hierbij aan kosten die niet zijn vergoed (bijvoorbeeld vanuit je zorgverzekering). Zoals kosten van huisarts, tandarts, specialist. Of kosten voor voorgeschreven medicijnen en werkelijk gemaakte reiskosten naar ziekenhuis, arts of apotheek.
En bijvoorbeeld gemaakte dieetkosten, maar dit kan alleen als het dieet is voorgeschreven door een arts of diëtist en als het dieet staat vermeld in de dieetlijst 2020 van de Belastingdienst.

Check ingevulde gegevens

De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor je ingevuld. Loop deze gegevens zorgvuldig na. Je kunt ze zo nodig aanpassen of aanvullen.
Onder Uitgaven zie je het onderdeel Zorgkosten staan. Als je daar op klikt, krijgt je een lijstje te zien met de verschillende onderdelen van deze aftrek. Maak voor elk van de onderdelen een overzicht van de kosten die in 2020 voor jouw rekening kwamen. Trek af de vergoedingen die je hiervoor hebt ontvangen.

Er geldt wel een inkomensafhankelijke drempel

Alleen als je in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag je de kosten boven de drempel aftrekken.
De drempel is afhankelijk van je inkomen. De online aangifte berekent jouw drempel automatisch, op basis van de gegevens die je eerder hebt ingevuld.

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. Je krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt ook je inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook de eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijg je ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Kortom, bereid je aangifte goed voor en laat geen geld liggen!

In het kort: 

  • Aangifte doen kan van 1 maart tot 1 mei 2021. Lukt dat niet, vraag dan uitstel aan tot 1 september. Dat kan via de gratis Belastingtelefoon 0800-0543.
  • Meer informatie over welke kosten je kunt opvoeren bij hiv en welke inkomensafhankelijke drempels er gelden lees je op positief-over-geldzaken.nl.
  • Meer informatie over belastingvoordelen voor mensen met een chronische aandoening lees je op meerkosten.nl.

 

Deze informatie is nuttig