(Hiv-)zorg voor iedereen

Gepubliceerd: 07 oktober 2020

Wellicht ken jij ook iemand zonder geldige verblijfspapieren voor Nederland. In deze periode van strenge coronamaatregelen kan hun dagelijkse leven en hun gezondheid onder druk komen te staan en dus medische zorg nodig zijn.

Corona zorgt voor drempels in toegang zorg

In de afgelopen maanden is de zorg steeds ontoegankelijker geworden door strenge coronamaatregelen. Men moet online of telefonisch afspraken maken. Bij de ingang en receptie vinden checks plaats. De zorg wordt dan vermeden als men geen zorgverzekering heeft en bang is voor de autoriteiten omdat men geen geldige papieren heeft. Ook spelen taalbarrières en culturele achtergronden mee waardoor men geen afspraak met een arts kan maken. Vaak weet men niet hoe de gezondheidszorg in Nederland is geregeld en op welke manier men er gebruik van kan maken.

Onderzoek wijst op knelpunten

Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt nogmaals duidelijk dat veel mensen van buiten de EU en zonder een geldige verblijfsvergunning, niet de medisch noodzakelijke zorg ontvangen waar ze recht op hebben. Angst voor de financiële gevolgen als men om zorg vraagt, bang voor de autoriteiten, zorg mijden door eerdere negatieve ervaringen, taalbarrières en culturele miscommunicatie spelen hierbij een rol. Ook wordt geen medische zorg gezocht omdat zorgverleners aandringen op het laten zien van een identiteitsbewijs of verzekeringspas.

Maak (hiv-)zorg beter toegankelijk

Het is belangrijk om deze drempels in de toegang tot zorg weg te nemen. Wijs mensen op hun basisrechten als ze in Nederland verblijven. Iedereen heeft namelijk recht op medische zorg, ook al heb je geen identiteitsbewijs of zorgverzekering. Leg hen uit hoe de gezondheidszorg in Nederland geregeld is en hoe je er gebruik van kunt maken. Een factsheet hierover is beschikbaar op de website (NL-versie & Eng-versie). Huisartsen, GGD-en en ziekenhuizen moeten geen drempels opwerpen bij de toegang tot zorg als mensen daarom vragen. Zeker als het gaat om toegang tot hiv-zorg of het voortzetten van een hiv-behandeling. Gezien de n=n boodschap is snel beginnen of continuïteit van hiv-zorg belangrijk.

Vergoeding hiv-zorg

Toch kunnen er bij (zorg)professionals of financiële administraties van ziekenhuizen of apothekers nog vragen zijn over het verstrekken van hiv-zorg aan mensen zonder zorgverzekering omdat men bang is de gemaakte kosten niet vergoed te krijgen. Weet dat de geleverde zorg vergoed wordt vanuit de financieringsregelingen van het CAK.

Hiv Vereniging vraagt extra aandacht om drempels weg te nemen

De Hiv Vereniging heeft de vereniging van hiv-behandelen (NVHB) en hiv-consulenten (V&VN VCH) benaderd om binnen hun netwerken expliciet aandacht te vragen voor de groep mensen met hiv die hiv-zorg nodig hebben, maar geen zorgverzekering hebben of onvoldoende verzekerd zijn voor hiv-zorg. Gevraagd is de beschikbare informatie over de financieringsregelingen te delen binnen hun verenigingen en met hun collega’s en financiële administraties binnen hun ziekenhuizen, zodat drempels in de toegang tot hiv-zorg worden weggenomen.
Men heeft benadrukt dat deze groep mensen hun bijzondere aandacht heeft en er is toegezegd binnen hun werkveld de collega’s nogmaals te informeren over de bestaande regelingen.

Lees hier meer informatie over 'recht op zorg'.

Deze informatie is nuttig