Levert die blauwe envelop geld op?

Gepubliceerd: 26 februari 2019

Elk jaar vraag weer de vraag: kun je de kosten die je maakt vanwege hiv, opvoeren op de belastingaangifte. Denk aan de reiskosten naar het hiv-behandelcentrum, de apotheek en huisarts. Maar ook kosten die je maakt voor fysiotherapie. En hoe zit het eigenlijk met de aftrek van dieetkosten?

Zoals we weten kan leven met hiv extra kosten met zich mee brengen. Kosten voor medische zorg, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding op voorschrift, aanpassingen en nog meer gerelateerde kosten. Komen die kosten eigenlijk voor eigen rekening? Een deel ervan kun je terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Lees wel goed welke kosten je wel en niet kunt opvoeren. Maak daar gebruik van!

Een goede voorbereiding is belangrijk

Je kunt aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei 2019. Lukt het niet om alles vóór 1 mei op een rij te krijgen, vraag dan uitstel aan tot 1 september. Dat kan via de Belastingtelefoon 0800-0543.

Check de reeds ingevulde gegevens

De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor je ingevuld. Loop deze gegevens zorgvuldig na. Je kunt ze zo nodig aanpassen of aanvullen. Ga vervolgens naar het onderdeel Uitgaven, vink Zorgkosten aan (en eventuele andere aftrekposten) en klik op Akkoord.

Pak je eigen administratie erbij

Je ziet onder Uitgaven het onderdeel Zorgkosten staan. Als je daar op klikt, krijgt je een lijstje te zien met de verschillende onderdelen van deze aftrek. Maak voor elk van de onderdelen een overzicht van de kosten die in 2018 voor jouw rekening kwamen. Trek af de vergoedingen die je hiervoor hebt ontvangen.

Let goed op de spelregels

Je moet de kosten in 2018 hebben betaald. Gemaakte kosten die je vergoed hebt gekregen (of vergoed had kunnen krijgen) kun je niet aftrekken. Kosten voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten, of die door de gemeente verstrekt worden of waar je een indicatie voor hebt, zijn niet aftrekbaar. Kosten die voor eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering kun je niet aftrekken. Wettelijke eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar.

Maar let op: je kunt dus alleen die kosten aftrekken die in de verschillende onderdelen genoemd staan. Je kunt bijvoorbeeld geen zorgpremies aftrekken. Wel bijvoorbeeld gemaakte dieetkosten, maar dit kan alleen als het dieet is voorgeschreven door een arts of diëtist en als het dieet is opgenomen op de dieetlijst 2018

Wellicht krijg jij een verhoging

Afhankelijk van inkomen en leeftijd, kan er een standaard verhoging gelden van een aantal zorgkosten. De online aangifte berekent zelf of je in aanmerking komt voor de verhoging en om welk bedrag het gaat.

Er geldt een drempel

Alleen als je in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag je de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van je inkomen. De online aangifte berekent jouw drempel automatisch, op basis van de gegevens die je eerder hebt ingevuld.

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. Je krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt ook je inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook de eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijg je ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Negatieve belasting

Ook al je inkomen laag is en je geen belasting hoeft te betalen kun je toch belastinggeld terugkrijgen vanwege extra zorgkosten. Dat komt dan door de Tegemoetkomingsregeling, een soort “negatieve belasting”. Je krijgt dan geld terug dat je nooit hebt afgedragen. Als je zorgkosten opvoert bij je aangifte, hoor je vanzelf van de Belastingdienst of deze regeling voor jou geldt.

Hulp nodig?

Kijk bij jou in de gemeente hoe je (gratis) hulp kunt krijgen bij het invullen van je belastingaangifte.

Kortom

Neem de tijd, vul je aangifte goed in en zorg ervoor dat je niet teveel belasting betaalt!

Kijk ook op

Deze informatie is nuttig