Start PrEP-verstrekking kan echt niet langer wachten

Gepubliceerd: 21 januari 2019

PrEP, de hiv-preventiepil, is essentieel bij het omlaag brengen van het aantal nieuwe hiv-infecties. Toch ontving Aidsfonds het bericht dat de start van het PrEP-overheidsprogramma nog minstens tot kwartaal drie van 2019 op zich laat wachten. Dat vindt ook de Hiv Vereniging onbegrijpelijk. Daarom doet het Aidsfonds samen met de Hiv Vereniging en de andere partners een oproep aan minister Bruins. Hieronder vind je de tekst van de brief.

Geachte minister Bruins,

Ondergetekende organisaties doen een dringende oproep aan u om de PrEP-verstrekking, inclusief medische begeleiding, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 te starten. Elke dag krijgen nog 2 mensen in Nederland te horen hiv-positief te zijn. Dat aantal kan en moet omlaag en daaraan kan de verstrekking van PrEP een essentiele bijdrage leveren.

Wij hebben het signaal ontvangen dat invoering nog zeker tot het derde kwartaal van 2019 kan duren. Hoewel de Gezondheidsraad reeds in oktober 2016 om advies is gevraagd over de inzet van PrEP in Nederland, is dit 2,5 jaar later nog verre van realiteit. Dit terwijl meermaals is aangedrongen op een snelle invoering, door alle betrokken veldpartijen. Wij vinden dit scenario dan ook onacceptabel.

Dat er in Nederland honderden onnodige hiv-infecties in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden terwijl de invoering van een regeling telkens naar achter wordt verschoven omwille van bureaucratische processen, vinden wij onbegrijpelijk. Niets staat een snelle en zorgvuldige implementatie nog in de weg.

Wij hopen dat u en uw ministerie alles in het werk stelt om - mogelijk door een tijdelijke noodregeling te treffen – PrEP-verstrekking en medische begeleiding snel (uiterlijk het eerste kwartaal van 2019) beschikbaar te maken en daarmee uitvoering te geven aan het urgente advies van de Gezondheidsraad.

Met vriendelijke groet,

Mark Vermeulen

Directeur Aidsfonds - Soa Aids Nederland

Mede namens: COC Nederland, Hiv Vereniging, Nederlandse Vereniging van Hiv¬Behandelaren, PrEPnu

 

Deze informatie is nuttig

Lees ook

De Hiv Vereniging en PrEP

Lees meer: >

Reactie Hiv Vereniging op de Kamerbrief over beschikbaarheid van PrEP

Lees meer: >