Helaas moeten wij u mededelen….afwijzing uitvaartverzekeraars echt uit de tijd

Gepubliceerd: 06 november 2018

“Helaas moeten wij u mededelen dat wij uw aanvraag voor een nieuwe verzekering niet kunnen accepteren. Op basis van de door u online ingevulde gezondheidsverklaring en het daar bijbehorende advies van de medisch adviseur is het niet mogelijk de overeenkomst aan te gaan. Uw aanvraag is beoordeeld door de medisch adviseur op basis van uw huidige persoonlijke situatie. Mocht u onderbouwing willen ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij Meditel, het onafhankelijke medische bureau. De kosten hiervan zijn éénmalig € 40,00.”

Uitvaartverzekeraars wijzen op deze manier mensen met hiv af voor een uitvaartverzekering. Terwijl toch al lang bekend is, en wetenschappelijk onderbouwd, dat zij een vergelijkbare levensverwachting hebben als de gemiddelde Nederlander. Sinds 2007 kunnen zij al een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek van een paar ton afsluiten. Leg dan maar eens uit waarom anno 2018 het afsluiten van een simpele uitvaartverzekering van een paar duizend euro nog steeds niet mogelijk is. Een afwijzing vanwege hiv is daarom echt uit de tijd.

Mensen met hiv staan midden in het leven. Ook zij kunnen onder een tram te lopen, bij het zeilen een klap van de giek krijgen of onderweg naar het werk omkomen bij een tragisch ongeluk. Zij willen net als ieder ander de verantwoordelijkheid nemen om hun partner of familie te behoeden voor onverwachte kosten voor een crematie of begrafenis. Niet omdat zij denken te overlijden aan hiv. Maar juist omdat er tal van andere redenen kunnen zijn waaraan je kunt overlijden.

Online aanvragen mist individuele afweging en up-to-date informatie

Een uitvaartverzekering afsluiten kan tegenwoordig bijna alleen nog maar online. De vragen bij zo’n online gezondheidsverklaring gaan vaak in de trant van “ben je de afgelopen vijf jaar bij een arts geweest, lijd je aan een ziekte, aandoening of gebrek, gebruik je medicijnen, ben je seropositief, ben je hiv-positief etc. etc.”  Zo ja, dan moet je ook nog een medicatielijst invullen. Het gebruik van hiv-medicatie is dan al voldoende voor een afwijzing. Protesteren hiertegen wordt alleen maar moeilijk gemaakt, omdat er kosten in rekening worden gebracht. Te gek voor woorden.

Verzekeraars mogen volgens de non-discriminatiewetgeving niet bij voorbaat een groep uitsluiten, bijvoorbeeld omdat men hiv-positief is. Maar wel op basis van hun  individuele medische situatie. Maar het vermelden van de hiv-status en het benoemen van de hiv-medicatie zijn al voldoende voor een verzekeraar om een online aanvraag af te wijzen. Dit lijkt toch niet echt een zorgvuldige toetsing. Er komt zelfs geen voorstel voor een wachtperiode van 1 jaar of voor premieopslag. Dit riekt toch naar discriminatie.

Accepteer een afwijzing niet

Leg dus een afwijzing door een uitvaartverzekeraar voor aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM). Laat dit College maar toetsen of de verzekeraar zorgvuldig de individuele medische situatie heeft getoetst op recente medische data. Grote kans dat er sprake is van een verboden onderscheid op grond van handicap of chronische aandoening. De afwijzing is dan onterecht. 

De Hiv Vereniging pleit voor een acceptatiebeleid gebaseerd op de huidige levensverwachting van mensen met hiv en medische ontwikkelingen en niet op oude data en beeldvorming. Onterechte afwijzing door uitvaartverzekeraars is echt uit de tijd en moet van tafel.

Een klacht voorleggen aan het CVRM kan via de website mensenrechten.nl. Bij vragen over het indienen van je klacht kun je altijd contact opnemen met het Servicepunt van de Hiv Vereniging. Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 - 22.00 uur op 020 - 689 25 77.

Deze informatie is nuttig