Update rondom hiv-zorg voor internationale studenten

Gepubliceerd: 19 september 2018

De afgelopen weken was het onderwerp 'hiv-zorg voor internationale studenten' in het nieuws. Het bleek dat internationale studenten met hiv geen medicatie vergoed kregen van hun zorgverzekeraars. Een probleem waar onze belangenbehartigers al een tijdje meebezig waren en deze week hadden ze een gesprek met Aon (particuliere zorgverzekeraar) en andere betrokken partijen, hier kort een update:

Op maandag 17 september heeft de Hiv Vereniging gesproken met Aon over de vergoeding van hiv-zorg voor internationale studenten in Nederland. Ook vertegenwoordigers van de NVHB, VCHA en van NUFFIC waren bij dit overleg aanwezig. NUFFIC ondersteunt de internationale samenwerking en uitwisseling in het onderwijs en stimuleert buitenlandse studenten om in Nederland te komen studeren. Aon, een van de grootste spelers op de verzekeringsmarkt en marktleider op het terrein van particuliere zorgverzekeringen, wil meedenken voor een voor alle betrokken partijen goede oplossing, namelijk de vergoeding van hiv-zorg voor internationale studenten bij Nederlandse onderwijsinstellingen.

Deze instellingen hebben een zorgplicht voor hun buitenlandse studenten en moeten bijdragen aan het ontzorgen van hen. Het niet vergoeden van medische kosten van een voor hen belangrijke behandeling staat haaks hierop. Het overleg bij Aon bood meer dan voldoende ruimte om te wijzen op het belang van goede hiv-zorg en de noodzaak voor vergoeding hiervan. Het delen van medische kennis onderbouwd met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de hiv behandelaren en van hiv-consulenten was cruciaal bij dit overleg. Aon voelt de urgentie en gaat als marktleider samen met haar partners onderzoeken hoe vergoeding van hiv-zorg voor internationale studenten in Nederland mogelijk te gaan maken. Een vervolgoverleg staat al half oktober gepland. Kortom, een vruchtbaar en constructief overleg.

Update 20/9: Ondertussen zijn de kamervragen beantwoord door Minister Bruins. De antwoorden zijn hier te vinden. De Hiv Vereniging is blij dat Minister Bruins van VWS voor Medische Zorg onderzoek gaat starten naar de omvang en aard van de problematiek rondom de toegang tot hiv-zorg voor internationale studenten in Nederland. Daarnaast is het Ministerie bereid om deel te nemen aan de lopende gesprekken tussen verzekeraars en de Hiv Vereniging als dit een oplossing voor deze studenten dichterbij brengt.

Update 17/12: Zoals reeds bekend heeft de Hiv Vereniging op 17 september een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van Aon. Zij hebben ons begin november laten weten dat zij goede vorderingen maken met de dekking van de hiv-zorg voor internationale studenten in Nederland. Binnenkort zal deze dekking van toepassing worden. De bevestiging vanuit de betreffende verzekeraar heeft echter wat vertraging opgelopen waardoor zij deze nog niet kunnen presenteren en toelichten. Aon heeft aangegeven dat in de loop van januari 2019 gaat gebeuren.

Kortom, er zit schot in de zaak. Het lijkt een mooie ontwikkeling. Maar eerst zien, dan geloven. Hopelijk kan de Hiv Vereniging begin 2019 definitief melden dat de vergoeding van hiv zorg voor internationale studenten in Nederland door een verzekering wordt gedekt.

Deze informatie is nuttig