n=n

Een persoon met hiv met een onderdrukt virus kan hiv niet overdragen. De vereniging gaat deze boodschap het komend jaar verder actief uitdragen.

Gepubliceerd: 23 mei 2019

Het RIVM heeft onlangs een nieuwe richtlijn uitgebracht voor prik, bijt-, snij- en spataccidenten. Hierin staat vermeld dat bij een onderdrukte viral load (minder dan 200 kopieën per milliliter) er geen risico is op overdracht van hiv en er bij zo'n accident geen PEP* voorgeschreven hoeft te worden. Dit betekent dat n=n ook geldt voor prik, bijt-, snij- en spataccidenten. Meer informatie hierover klik hier.

* PEP = Post Exposure Profylaxis, een kuur wat genomen kan worden als je risico hebt gelopen op hiv

Gepubliceerd: 31 oktober 2018

Dit is een verouderde lezing van de wetenschappelijke onderzoeken. Vandaar dat wij het ook hebben verwijderd uit onze uitingen. Als het virus onmeetbaar is kun je het niet overdragen. Voor meer informatie over de ontwikkeling van de n=n-boodschap lees dit artikel van de Hiv Vereniging “De evolutie van het Zwitsers standpunt”.

Gepubliceerd: 31 oktober 2018

Ja, maar dit komt zeer zelden voor. Het kan voor komen dat je lichaam zelf het virus onderdrukt waardoor de ‘viral load’ onder de 200 virusdeeltjes per mililiter bloed blijft. Dan ben je een ‘elite controller’. Ongeveer 1 op de 100 mensen met hiv zijn elite controllers. Het is nog niet bekend hoe het kan dat sommige mensen elite controllers zijn. 

De Hiv Vereniging raadt mensen met hiv aan om hiv-medicatie te gebruiken, omdat dit het virale reservoir zo klein mogelijk houdt en resistentie van het virus voorkoment. Hiernaast is het belangrijk om regelmatig de viral load te meten, vooral bij mensen die geen medicatie gebruiken. Zonder medicatie kan de viral load namelijk elk moment stijgen, en wanneer deze boven de 200 kopieën per milliliter bloed komt, is er kans op overdracht van hiv via seks.

Gepubliceerd: 16 juli 2018

Met ‘niet meetbaar’ wordt een viral load van minder dan 50 virusdeeltjes per milliliter bloed bedoeld (tegenwoordig zijn er zelfs testen die tot 20 virusdeeltjes per millilieter bloed kunnen meten, maar wij houden de grens van 50 aan), Met ‘onderdrukt’ bedoelen we een viral load van minder dan 200 virusdeeltjes per milliliter bloed. Zowel als je viral load niet meetbaar is, als wanneer deze onderdrukt is kun je hiv niet overdragen via seks.

Gepubliceerd: 16 november 2017

Nee. Het zijn twee verschillende campagnes. U=U is een internationale campagne opgezet door Prevention Access en de Hiv Vereniging heeft deze campagne altijd ondersteund. Omdat we vinden dat het Nederlands publiek ook op de hoogte moet zijn van deze boodschap lanceren we een nieuwe, Nederlandstalige campagne: de n=n campagne, niet meetbaar = niet overdraagbaar.

Gepubliceerd: 08 november 2017

Tijdens de n=n campagne publiceert de vereniging artikelen, wordt de pers benaderd met berichten en zullen interviews afgelegd worden. Hier vind je een overzicht van deze publicaties.

Lees meer actueel >

Gepubliceerd: 08 november 2017

Hier vind je antwoord op vragen die over de campagne kunnen bestaan. Zoals wat is niet meetbaar, wat is het wetenschappelijke bewijs of geldt n=n alleen voor seksuele overdracht?

Lees alle FAQ's >

Gepubliceerd: 07 november 2017

Hiv is in de dagelijkse omgang niet overdraagbaar, ongeacht de viral load. Bij een onderdrukt virus is hiv ook niet overdraagbaar via seks, zwangerschap, door een bevalling of via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten. Maar bij borstvoeding en bloedtransfusie blijft er wel (ook bij een onderdrukte viral load) kans op overdracht.

De n=n campagne is gestart naar aanleiding van de PARTNER studie, waarin gekeken werd naar overdraagbaarheid van hiv via seks. Uit deze studie werd duidelijk dat hiv niet overdraagbaar is via seks bij een onderdrukte viral load. Maar inmiddels weten we ook dat n=n van toepassing is in andere situaties, en geldt het dus niet alleen meer voor seks.

Wij geloven dat n=n een krachtig middel is om mensen met hiv ruimte te bieden zichzelf te empoweren. Bekijk het statement van de Hiv Vereniging voor meer informatie hierover

Gepubliceerd: 07 november 2017

Een niet meetbare viral load is beter voor je gezondheid. Het kan ook veel invloed hebben op sociaal, emotioneel en maatschappelijk vlak. Zoals ook vermeldt in het statement gelooft de Hiv Vereniging dat n=n bijdraagt aan de gelijkwaardigheid, het geluk en de erkenning van mensen met hiv. De angst verdwijnt, schaamte maakt ruimte voor trots en mensen met hiv krijgen de kans hun positie in de maatschappij te verbeteren. n=n maakt mensen met hiv deel van de oplossing in plaats van de oorzaak. De Hiv Vereniging kiest ervoor om deze boodschap actief uit te dragen, omdat iedereen met hiv het recht heeft op onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid.   

Wil je weten hoe andere mensen met hiv denken over de n=n-boodschap? Bekijk hier de video’s die zijn gemaakt voor de n=n-campagne waarin mensen met hiv vertellen over de impact van n=n.

Gepubliceerd: 07 november 2017

Voor mensen met een hiv-positieve partner betekent n=n dat ze veilig seks zonder condoom kunnen hebben. Als je seks zonder condoom wil, dan is het wel belangrijk om dit met je partner(s) te bespreken omdat condooms ook bescherming bieden tegen zwangerschap en andere soa’s. Mensen met hiv lopen vaak tegen stigma aan. Nu er door n=n geen angst hoeft te zijn voor overdracht van hiv is er geen reden om mensen met hiv uit te sluiten of negatief te benaderen, zie het statement van de vereniging.

Gepubliceerd: 07 november 2017

Nee, n=n geldt niet bij het delen van naalden bij injecterend drugsgebruik, hier is nog te weinig onderzoek naar gedaan. Het gebruik van schone naalden wordt altijd aangeraden, omdat er ook andere ziektes naast hiv zijn die zo doorgegeven kunnen worden.

Gepubliceerd: 07 november 2017

Omdat n=n geldt bij seks is er geen kans dat een vader met onderdrukte viral load hiv doorgeeft aan zijn ongeboren baby, omdat hij het virus niet over kan dragen aan de moeder.

Ook geldt n=n bij een normale zwangerschap en bevalling. Als de moeder een onderdrukte viral load heeft zal ze hiv bij een normale zwangerschap niet overdragen aan haar baby (moeder en baby hebben tijdens de zwangerschap gescheiden bloedbanen). Ook zal de baby door een normale bevalling geen hiv krijgen. De baby krijgt voor de zekerheid wel een tijdje hiv-remmers na de geboorte, dit werkt als PEP. Hierdoor komt in Nederland geen overdracht van moeder op kind meer voor bij moeders met een onderdrukte viral load.

n=n geldt niet voor borstvoeding. De kans op overdracht van hiv bij borstvoeding als de moeder een ondetecteerbare viral load heeft is ongeveer 0% tot 1%. Toch kun je ervoor kiezen om borstvoeding te geven als je hiv-positief bent. Voor meer informatie over hiv, zwangerschap en borstvoeding, klik hier.

Gepubliceerd: 07 november 2017

Wanneer het virus ondetecteerbaar is, is er geen kans op overdracht van het virus. Ook niet wanneer je een soa hebt, of je partner een soa heeft. 

Gepubliceerd: 07 november 2017

Er zijn verschillende manieren om te beschermen tegen hiv. Eén daarvan is zorgen dat het virus ondetecteerbaar wordt (het virus is dan niet over te dragen). Condooms en PrEP* zijn andere manieren om jezelf te beschermen tegen hiv. Niet alle manieren beschermen je ook tegen andere soa’s of zwangerschap. Zo loopt iemand bij seks zonder condoom, ook met een ondetecteerbaar virus, nog steeds kans op zwangerschap of bijvoorbeeld chlamydia.

* PrEP is een medicijn dat beschermt tegen hiv, voor meer informatie check prepnu.nl.

Gepubliceerd: 07 november 2017

In 2017 hebben de Nederlandse Vereniging van HIV-Behandelaren (NHVB) en de vereniging van verpleegkundig consulenten voor hiv (V&VN / VCH) het u=u statement van Prevention Access Campaign ondertekend. Hierdoor zullen steeds meer zorgverleners deze boodschap uitdragen, maar misschien is je zorgverlener nog niet op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. De Hiv Vereniging vindt dat mensen altijd goed en onbevooroordeeld geïnformeerd moeten worden. Word je hierover niet geinformeerd door je behandelaar of consulent, dan horen wij dat graag. Neem dan contact op met het Servicepunt.