OUD- De vereniging

De vereniging heeft als basis haar leden. Daarnaast zou de vereniging zonder haar vrijwilligers weinig activiteiten voor mensen met hiv neer kunnen zetten. Zij zijn dan ook de kurk waarop de vereniging drijft. Voor de dagelijkse gang van zaken, belangenbehartiging, informatievoorziening en de ondersteuning van de vrijwilligers zijn het bestuur en het landelijk bureau verantwoordelijk. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 15847 1001 NH Amsterdam
Bezoekadres: Eerste Helmersstraat 17 - A3, 1054 CX, Amsterdam
Tel: 020 - 616 01 60
ING: 276979
IBAN: NL31INGB0000276979
KvK: 40535421
RSIN: 007884874
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Servicepunt voor vragen over leven met hiv tel: 020 - 689 25 77 - ma, di, do van 14.00 - 22.00 uur e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mijn Hiv Vereniging

Leden van de Hiv Vereniging hebben toegang tot een ledenportaal via het internet. Als lid van de vereniging kun je hier inloggen met een bij de Hiv Vereniging bekend e-mailadres waarna je een wachtwoord kan aanmaken. Via dit ledenportaal kun je je eigen (adres)gegevens aanpassen. Ook kun je op je persoonlijke pagina aangeven of je ledencommunicatie digitaal wilt ontvangen. Lees hier meer.

Het bestuur

De Ledenraad benoemt een bestuurslid voor een periode van drie jaar, welke maximaal eenmaal met een zelfde periode verlengd kan worden. Het Bestuur vergadert maandelijks; deze vergaderingen zijn op verzoek bij te wonen. 

Het landelijk bureau

Het landelijk bureau heeft een algemeen directeur en er zijn stafmedewerkers voor: (digitale) informatievoorziening, belangenbehartiging, medische zaken en zorg, vrijwilligersbeleid/ondersteuning, onderling contact en ondersteuning en voor specifieke projecten. De stafmedewerkers worden ondersteund door het secretariaat en vrijwilligers.

De Algemene Ledenvergadering wordt vervangen door een ledenraad

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 22 mei 2021 zijn, wegens de bestuurlijke ontwikkeling, de nieuwe concept statuten en het concept huishoudelijk reglement gepresenteerd en in stemming gebracht. Beiden zijn aangenomen.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) was het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. Nu de nieuwe statuten en reglementen zijn aangenomen wordt een ledenraad het hoogste orgaan binnen de vereniging. Deze zal (minimaal) drie keer per jaar bijeen komen of zoveel vaker als de leden dit noodzakelijk achten (met inachtneming van hetgeen hierover in de statuten is bepaald). Aan de ledenraad wordt bij monde van het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, en wordt besloten over het te voeren beleid. 

De eerstvolgende ledenraad
Meestal komt de ledenraad in mei en november bij elkaar. Nu deze nog moet worden geformeerd is een datum nog niet bekend. 

Meer informatie
Wil je meer informatie over de te formeren ledenraad, dan kun je contact opnemen met officemanager Reina Balvers via telefoonnummer 020-6160160 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Statuten en Algemeen Reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van de Hiv Vereniging zijn in 2021 herzien. De ingezette bestuurlijke ontwikkeling waarbij een ledenraad wordt geformeerd maakte het noodzakelijk de statuten en huishoudelijk reglement hierop aan te passen.

De nieuwe versies zijn hier in te zien:

Klachtencommissie en Commissie van Beroep

Waar mensen samenwerken kunnen verschillen van mening of conflicten ontstaan en kunnen personen zich ontevreden voelen. Meestal kan dat worden opgelost door dit bespreekbaar te maken. Toch zijn er situaties te bedenken waarin een gesprek niet leidt tot een oplossing.

Hiervoor zijn de Klachtencommissie (voor externen) en de Commissie van Beroep (voor leden en vrijwilligers) in het leven geroepen. De drie gekozen commissieleden zitten zowel in de Klachtencommissie als in de Commissie van Beroep.

Deze informatie is nuttig