Over ons

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland, in elke situatie, op elk moment. In alles wat de vereniging doet staat de mens met hiv centraal.

Lees meer... >

Sinds najaar 2020 hebben alle leden van de Hiv Vereniging toegang tot een ledenportaal via het internet. Het adres van dit portaal is: https://mijn.hivvereniging.nl.

Lees meer... >

In 2020 heeft de Hiv Vereniging het onderwerp ‘patiëntenparticipatie’ hoog op de agenda gezet. Patiëntenparticipatie betekent dat ‘patiënten’ (in dit geval: mensen met hiv) worden betrokken bij wetenschappelijk onderzoek: nothing about us, without us.

Lees meer... >

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Met ingang van januari 2014 is Hiv Vereniging Nederland als ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken via internet. Veel van deze informatie is al jaren publiekelijk in te zien via deze website, andere nog missende onderdelen worden vanaf nu toegevoegd. Hieronder de gegevens of verwijzingen daarheen:

De doelstelling van Hiv Vereniging Nederland is: Actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, ondersteunen van preventie en onderling contact en ondersteuning.

Met ingang van januari 2014 is Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging Nederland als ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken via internet.

Contactgegevens

Eerste Helmersstraat 17, 1054 CX, Amsterdam
RSIN: 811003607

De doelstelling van de stichting

Het inzamelen van geld ten bate van de activiteiten van de Hiv Vereniging Nederland.

De Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging volgt in haar beleid de plannen van de Hiv Vereniging zoals die zijn vastgelegd in het ' pdf Meerjarenplan 2014-2019 (743 KB) ’. 
Dit beleid wordt gevoerd over de 3 hoofdthema's Stigma, Gezondheid en Vitale Vereniging. De focus van de stichting ligt op het ondersteunen van activiteiten gericht op ontmoetingen tussen mensen met hiv.

Het is van groot belang om activiteiten te blijven organiseren voor mensen die leven met hiv. Niet voor alle activiteiten is reguliere subsidie beschikbaar. Daarom is ondersteuning door derden altijd welkom. Een bijdrage kan men overmaken op rekeningnummer NL16INGB0009263523, ten name van Stichting Vrienden van de Hiv Vereniging Nederland.

Het bestuur bestaat uit:

  • Krispijn Plettenberg, voorzitter    
  • Adri van Hout, Penningmeester    
  • Ed Rosbergen, Secretaris

 De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Zoals een verenging eigen is brengt ook de Hiv Vereniging elk jaar een werkplan en een jaarverslag uit. Om onderwerpen structureel aan te pakken en de blik op de langere termijn te richten stelt de vereniging ook een meerjarenplan op. Incidenteel worden er onderzoeken uitgevoerd. Hieronder een overzicht van de verschillende plannen, verslagen en rapporten.

Meerjarenplan

Werkplannen

Jaarverslagen

Onderzoek

 

 

U kunt de Hiv Vereniging steunen met een donatie. Mede door donaties en lidmaatschappen is het voor de vereniging mogelijk haar activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en ondersteuning voor mensen met hiv, in onafhankelijkheid, te continueren en uit te breiden. Ons steunen kan structureel of éénmalig.

Wilt u de vereniging structureel steunen, word dan lid.

Wilt u de Hiv Vereniging een legaat of erfenis nalaten? Mocht u dat overwegen, neem dan svp contact op met de directeur van de vereniging voor de mogelijkheden (020 - 616 01 60).

Wilt u ons éénmalig steunen, doe dan nu een donatie via iDeal. Vul onderstaand formulier in en klik op de knop 'Doneer'.

Ik dank u hiervoor hartelijk!

Pieter Brokx, directeur

Kiest u liever voor handmatig overschrijven, dan zijn dit onze bankgegevens:
Hiv-Vereniging Nederland - IBAN: NL31 INGB 0000276979
Vermeld a.u.b. bij de omschrijving dat het om een eenmalige donatie gaat.

Van, voor en door mensen met hiv. 
Steun de Hiv Vereniging door lid te worden. Met jouw lidmaatschap ben je solidair met onze community en kunnen wij streven naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met hiv. Je ontvangt het verenigingsblad plus>, krijgt korting op een aantal activiteiten én je kunt invloed uitoefenen op het verenigingsbeleid.

Lees meer... >