Zijn er nog landen met reis- of verblijfsbeperkingen voor mensen met hiv?

48 landen hebben nog steeds enige vorm van reisbeperkingen voor mensen met hiv. Het zijn reisbeperkingen voor kortdurend of voor langer verblijf Ook zijn er landen met een totaal inreisverbod. Er is dan sprake van een verplichte hiv-test, of het melden van je hiv –status bij een aanvraag voor een vergunning voor verblijf, werk- of studie. Hiv is dan een reden voor het afwijzen van een aanvraag.

Ondertussen al 203 landen zonder beperkingen

De lijst met landen zonder beperkingen voor mensen met hiv wordt gelukkig steeds langer. Zo hebben landen ondertussen hun hiv-gerelateerde beperkingen voor mensen met hiv stilzwijgend opgeheven. Ook heeft een aantal landen expliciet aangegeven geen beperkingen meer te hebben. Juist om hiermee duidelijk aan te geven dat er geen enkele reden is om mensen met hiv toelating te weigeren

Nog steeds 48 landen met beperkingen

Wereldwijd hebben 19 landen een totaal inreisverbod. Zij verbieden toegang en kortdurend verblijf en kunnen mensen met hiv uit zetten. Dit zijn landen als Aruba, Bahrein, Brunei, Egypte, Jordanië, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten. Verder zijn er nog eens 29 landen die bijvoorbeeld een langer verblijf dan 90 dagen niet toelaten of geen werkvergunning afgeven. Zij werpen dus nog steeds allerlei drempels op waarmee mensen met hiv rekening moeten houden.

Positieve ontwikkelingen

Gelukkig zijn er meer en meer landen die hun toelatingseisen aanpassen. Zoals Singapore die ondertussen de mogelijkheden voor kortdurend verblijf uitgebreid van 30 naar 90 dagen. Of zoals Canada die het gemakkelijker om een verblijfsvergunning te krijgen.

Tip

Informeer je goed als je op vakantie gaat of voor langer e tijd een land wilt bezoeken of voor je werk op reis moet Als je een trip in gedachten hebt, een stop-over wilt plannen tijdens een lange vlucht of voor je werk naar het buitenland moet, laat je niet verrassen en kijk voor de laatste ontwikkelingen per land op hivtravel.org.
Zie ook UNAIDS voor meer informatie. 

Actie

De Hiv Vereniging vindt dat elke reis- en verblijfsbeperking vanwege hiv van tafel moet omdat deze discriminerend en stigmatiserend is voor mensen met hiv en inbreuk maakt op ieders recht van vrij verkeer van personen.

Deze informatie is nuttig